Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului: Procesul de aderare la OCDE reprezintă o oportunitate pentru continuarea modernizării României

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului - Procesul de aderare la OCDE reprezintă o oportunitate pentru continuarea modernizării României

Abrudean Mircea, secretarul general al Guvernului, a condus delegația care a participat la evaluarea României de către Comitetul pentru Guvernanță Publică (Public Governance Committee/PGC) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Discuțiile purtate cu reprezentanții statelor membre ale Organizației au fost ghidate de proiectul raportului elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul guvernanței publice din perspectiva instrumentelor Organizației.

Printre secțiunile raportului se numără eficiența sistemului judiciar, guvernarea deschisă, guvernarea digitală, transparența instituțiilor publice, eficiența sectorului public.

Declarație Mircea Abrudean – procesul de aderare la OCDE:

„Procesul de aderare la OCDE reprezintă o oportunitate pentru continuarea modernizării României.

Țara noastră a implementat deja reforme și acțiuni concrete în domeniul guvernanței publice, care se înscriu în linia definită de standardele OCDE.

În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului s-a desprins concluzia pozitivă că accentul din partea Organizației va fi plasat pe continuarea implementării măsurilor de reformă, aflate pe un curs corect.

Apartenența la UE reprezintă un avantaj în procesul de aderare la OCDE, având în vedere că multe dintre standardele din aquis-ul comunitar au la bază instrumentele OCDE”, a declarat liberalul Abrudean Mircea.

În cadrul intervențiilor susținute, delegația României s-a referit la utilizarea procesului de aderare la OCDE ca un vector suplimentar de modernizare a politicilor și practicilor interne din domeniul guvernanței publice.

A fost prezentat pe larg rolul coordonator al Secretariatului General al Guvernului, cu sprijinul Cancelariei Prim-ministrului, în domeniul guvernanței publice, în special eforturile către digitalizarea administrației, modernizarea resurselor umane, asigurarea unei abordări coordonate pe subiecte naționale prioritare de natură transversală (precum stabilirea unui Laborator de Inovare la Centrul Guvernului și adoptarea Strategiei Naționale 2030 de Dezvoltare Durabilă).

Delegația României a fost alcătuită din coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE din partea Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu, secretarul de stat din Ministerul Justiției, Mihai Pașca, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Felix Cozma, precum și experți din cadrul Secretariatul General al Guvernului, Ministerului Justiției și altor 14 instituții și autorități în format fizic și virtual.

Sursă: Secretariatul General al Guvernului