Ce este politica?

Ce este politica?

De câte ori nu ne-am întrebat ce este politica?

Politica este un concept complex cu o multitudine de definiții și interpretări.

La un nivel fundamental, politica poate fi definită ca arta și știința guvernării.

Este un proces prin care se iau decizii cu privire la distribuirea resurselor și la modul în care o societate este organizată și condusă.

Definiții ale politicii

Politica nu are o definiție singulară, ci un sens multidimensional.

Conceptul de politică cuprinde atât procesul de guvernare, cât și relațiile de putere, ideologiile și interacțiunile dintre diferite grupuri din societate.

În cele ce urmează îți oferim o perspectivă amplă asupra conceptului de politică, explorând diverse definiții formulate de experți de renume în domeniul științelor politice.

Ce este politica?

Harold D. Lasswell, un politolog american, a propus o definiție concisă a politicii care a devenit foarte populară: „Cine primește, ce, când și cum.” Această definiție se concentrează pe patru aspecte fundamentale ale politicii:

 • Cine: Cine sunt cei care iau deciziile politice? Cine are putere și influență în societate?
 • Ce: Ce se decide? Ce probleme sunt abordate de politicile publice?
 • Când: Când se iau deciziile? Există anumite momente sau contexte care favorizează anumite decizii politice?
 • Cum: Cum se iau deciziile? Care sunt procesele și procedurile prin care se adoptă politicile publice?

David Easton despre politică: „Atribuirea imperativă de valori pentru o societate.”

David Easton, un politolog american, a propus o definiție a politicii care pune accent pe valorile și autoritatea. El definește politica ca fiind „atribuirea imperativă de valori pentru o societate”.

Definiția lui Easton ne oferă o perspectivă asupra rolului fundamental al politicii în societate. Politica este mai mult decât luarea de decizii; este despre a stabili valorile fundamentale care ne ghidează ca societate.

De asemenea, definiția lui Easton subliniază importanța autorității în politică. Deciziile politice nu sunt doar opinii; ele sunt susținute de puterea statului și trebuie respectate de toți.

Unii critici consideră că definiția lui Easton este prea simplistă și nu ia în considerare complexitatea politicii. De asemenea, unii critică accentul pus pe autoritate, argumentând că politica ar trebui să se bazeze pe consens și participare, nu pe coerciție.

Robert Dahl: „Orice activitate prin care indivizii caută să influențeze luarea deciziilor pentru un grup.”

Robert Dahl, un politolog american, a propus o definiție a politicii care pune accent pe participare și influență. El definește politica ca fiind „orice activitate prin care indivizii caută să influențeze luarea deciziilor pentru un grup”.

Definiția lui Dahl ne oferă o perspectivă asupra naturii participative a politicii. Politica nu este doar despre elitele care iau decizii; este despre toți cei care caută să influențeze acele decizii.

De asemenea, definiția lui Dahl subliniază importanța influenței în politică. Nu toți indivizii și grupurile au aceeași influență, dar definiția lui Dahl ne reamintește că toți au potențialul de a se implica și de a face o diferență.

Definiția lui Dahl a politicii este o contribuție importantă la teoria politică. Ea ne oferă un cadru pentru a înțelege natura participativă a politicii și ne pune la îndoială cu privire la modul în care indivizii și grupurile pot influența luarea deciziilor.

Dar ce este politica cu adevărat?

Politica este un domeniu vast care se ocupă cu guvernarea și administrarea unei țări sau a unei comunități, inclusiv elaborarea și implementarea legilor, regulamentelor și politicilor publice.

Ea acoperă tot ce ține de organizarea și funcționarea societății, inclusiv distribuirea puterii și resurselor, relațiile internaționale, drepturile și responsabilitățile individuale și colective etc.

Politica poate fi studiată sub diferite aspecte și poate fi împărțită în mai multe subdomenii, cum ar fi politica internă și politica externă, politica socială, politicile economice, politica de securitate și multe altele.

Politica implică interacțiunea și negocierile dintre diferite grupuri de interese, partide politice, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, precum și cetățeni.

Într-un sens mai general, politica se referă și la procesul prin care oamenii iau decizii și își exprimă preferințele în cadrul unei comunități sau a unei societăți, fie prin vot, activism civic sau alte mijloace de implicare socială.

Câte tipuri de politici există?

Există numeroase tipuri de politici care sunt implementate în diferite domenii și sectoare ale societății. Iată o scurtă descriere a câtorva dintre ele:

 1. Politica fiscală: Se referă la deciziile și acțiunile guvernului privind impozitele, cheltuielile și alte instrumente financiare pentru a influența economia și bunăstarea societății.
 2. Politica de coeziune: Această politică se concentrează pe reducerea disparităților economice și sociale între regiuni și state membre ale unei uniuni sau organizații. Scopul este de a promova o dezvoltare echilibrată și de a asigura că toți cetățenii beneficiază de oportunități egale.
 3. Politica publică: Aceasta implică deciziile și acțiunile guvernamentale privind problemele și prioritățile publice, cum ar fi educația, sănătatea, infrastructura, siguranța și multe altele.
 4. Politica agricolă comună (PAC): Este politica agricolă a Uniunii Europene, care are ca obiectiv principal promovarea dezvoltării durabile a agriculturii și asigurarea siguranței alimentare în UE.
 5. Politica de calitate: Se referă la standardele și regulile stabilite de autorități sau organizații pentru a asigura că produsele și serviciile sunt de înaltă calitate și sigure pentru consumatori.
 6. Politica de mediu: Această politică se concentrează pe protejarea mediului înconjurător și pe promovarea dezvoltării durabile prin implementarea măsurilor de conservare a resurselor naturale și de reducere a poluării.
 7. Politica bugetară: Include deciziile și acțiunile guvernamentale privind gestionarea resurselor financiare ale statului, cum ar fi elaborarea și implementarea bugetelor publice, stabilirea priorităților cheltuielilor și administrarea datoriilor.
 8. Politica de personal: Se referă la politicile și procedurile legate de managementul forței de muncă într-o organizație sau instituție, cum ar fi recrutarea, formarea, evaluarea performanțelor și compensația angajaților.

Ce este politica în România?

Politica în România se definește prin sistemul democratic adoptat după căderea regimului comunist în 1989. Constituția țării, inspirată de modelul francez, stabilește principiile fundamentale ale guvernării și organizării statului.

Constituția României, ratificată în 1991 și amendată în 2003 pentru a se conforma legislației europene, definește România ca un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ este o republică, organizată potrivit principiului separației și echilibrului puterilor: legislativă, executivă și judecătorească.

Președintele României este ales prin vot universal direct pentru un mandat de 5 ani.

Președintele țării are rolul de a reprezenta țara pe plan internațional, de a numi prim-ministrul și de a promulga legile adoptate de Parlament.

Parlamentul României este bicameral, format din Camera Deputaților și Senat. Ambele camere sunt alese prin vot universal direct pentru un mandat de 4 ani.

Parlamentul are rolul de a elabora și adopta legile țării, de a aproba bugetul de stat și de a controla activitatea Guvernului.

Guvernul României este condus de prim-ministru, numit de Președinte la propunerea partidului sau coaliției care deține majoritatea în Parlament. Guvernul are rolul de a pune în aplicare politicile publice stabilite de Parlament și de a administra țara.

Pe lângă Președinte, Parlament și Guvern, România are o serie de alte instituții politice importante, cum ar fi Curtea Constituțională, Avocatul Poporului și Consiliul Superior al Magistraturii.

Politica în România este un sistem complex și dinamic, aflat în continuă evoluție. Principiile fundamentale ale democrației, libertatea și statul de drept sunt valori fundamentale ale statului român.

Concluzii despre politică

În concluzie, politica este un domeniu complex și vast care implică luarea deciziilor și acțiunilor pentru organizarea și guvernarea unei societăți sau a unei comunități.

Domeniul politic se referă la procesul prin care puterea și resursele sunt distribuite, legile și politicile sunt elaborate și implementate, iar interesele și nevoile diferitelor grupuri și indivizi sunt abordate.

Politica acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv fiscalitate, coeziune socială și economică, agricultură, mediu, sănătate, educație, securitate și multe altele.

Politica este un instrument fundamental pentru stabilirea și menținerea ordinii și bunăstării într-o societate.