Informații și sfaturi utile pentru branșamentul electric în România! (P)

branșamentul electric în România

Electricitatea a devenit o necesitate vitală în viața de zi cu zi. Într-un astfel de context, înțelegerea conceptelor legate de bransamentul electric este esențială pentru a asigura un flux constant și sigur de energie electrică către locuințe, birouri și alte construcții. Acest articol vă va oferi o explorare detaliată a bransamentelor electrice în România, acoperind tipurile principale, componentele, pașii necesari pentru realizarea unui bransament, precum și documentația obligatorie.

Tipurile principale de bransamente electrice în România

În România, bransamentele electrice pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, inclusiv modul de instalare și caracteristicile tehnice. Principalele tipuri de bransamente includ:

Bransamente aeriene și subterane

Bransamentele aeriene sunt cele mai comune în zonele rurale sau în locațiile unde instalarea subterană nu este fezabilă din punct de vedere economic sau tehnic. Acestea sunt realizate cu ajutorul conductoarelor aeriene care conectează direct rețeaua electrică de distribuție la punctul de consum. Există două variante de bransamente aeriene: fără traversare, când rețeaua și consumatorii se află pe aceeași parte a drumului, și cu traversare, necesare atunci când rețeaua se află pe partea opusă a drumului față de consumatori.

Pe de altă parte, bransamentele subterane sunt preferate în zonele urbane, oferind o protecție mai bună împotriva intemperiilor și a deteriorărilor accidentale. Acestea sunt realizate prin cabluri îngropate în sol, care conectează rețeaua de distribuție la punctul de consum, fără a fi vizibile sau expuse. Avantajele includ o estetică îmbunătățită și o reducere a riscurilor asociate cu deteriorarea accidentală a conductoarelor aeriene.

Bransamente monofazice și trifazice

În funcție de necesitățile de putere și de tipul de echipamente utilizate, bransamentele pot fi monofazate sau trifazate. Bransamentele monofazate, cu o tensiune de 230V și o putere de până la 11 kVA, sunt adecvate pentru consumatorii casnici cu cerințe energetice reduse, cum ar fi apartamentele și casele mici. Pe de altă parte, bransamentele trifazate, cu o tensiune de 400V și o putere între 11 kVA și 30 kVA, sunt esențiale pentru consumatorii industriali sau pentru casele mari care necesită o putere mai mare, permițând o distribuție mai eficientă a energiei și reducând riscurile de fluctuații ale tensiunii.

Componentele unui bransament electric

Un bransament electric este format din patru componente principale, fiecare având un rol esențial în asigurarea funcționării eficiente și sigure a sistemului de distribuție a energiei electrice:

Racordul electric

Racordul electric reprezintă legătura între linia electrică principală și firida de bransament. Acesta poate fi instalat fie aerian, cu cabluri suspendate, fie subteran, prin cabluri îngropate în sol, în funcție de condițiile specifice ale locației și de cerințele tehnice ale proiectului.

Firida de bransament

Firida de bransament este componenta în care se realizează conexiunea între racordul electric și coloana electrică. Aceasta joacă un rol crucial în protecția la scurtcircuit a întregii instalații, asigurând siguranța în funcționare. De asemenea, firida de bransament găzduiește dispozitivele de protecție la suprasarcină și la curenți de defect, contribuind la stabilitatea sistemului electric.

Coloana electrică

Coloana electrică este partea bransamentului prin care se realizează conectarea instalației electrice a abonatului la firida de bransament. Aceasta poate fi de tip individual, pentru un singur consumator, sau colectivă, deservind mai mulți consumatori. Coloana electrică asigură transferul eficient și sigur al energiei electrice de la firida de bransament la tabloul electric al abonatului.

Blocul de măsură și protecție

Blocul de măsură și protecție este instalat la locația consumatorului și are rolul de a contoriza energia electrică consumată. Acesta include contorul electric și dispozitive de protecție care previn incidente precum scurtcircuitul, suprasarcina și supratensiunea. Blocul de măsură și protecție poate fi configurat pentru sisteme monofazate sau trifazate, în funcție de necesitățile de putere ale consumatorului.

Pașii pentru realizarea unui bransament electric în România

Procesul de realizare a unui bransament electric în România implică mai mulți pași esențiali, care trebuie urmați cu atenție pentru a asigura o racordare eficientă și legală la rețeaua de distribuție a energiei electrice:

Informarea inițială

Primul pas este obținerea informațiilor cu privire la cerințele și procedurile specifice ale furnizorului de energie electrică local. Acest pas include aflarea detaliilor despre pașii și documentele necesare pentru racordare.

Depunerea cererii

După informarea inițială, următorul pas este completarea și depunerea cererii de racordare la furnizorul de energie electrică. Este important să se asigure că toate documentele necesare sunt complete și corecte, incluzând actul de proprietate și planurile de amplasament.

Emiterea avizului tehnic de racordare

Furnizorul de energie electrică va evalua cererea și, în funcție de aceasta, va emite un Aviz Tehnic de Racordare. Acest document va conține informații importante, precum costurile estimative și termenele de realizare a racordării.

Alegerea operatorului

După primirea Avizului Tehnic de Racordare, consumatorul poate solicita încheierea contractului de racordare și va alege un operator autorizat care va proiecta și executa instalația electrică conform specificațiilor.

Regularizarea

Ultimul pas în procesul de racordare este punerea sub tensiune finală a instalației și finalizarea regularizării de către furnizorul de energie electrică. Acest pas asigură că totul funcționează conform normelor și că instalația este pregătită pentru utilizare.

Documentația necesară pentru bransamentul electric în România

Pentru a realiza un bransament electric în România, sunt necesare mai multe documente esențiale, care asigură legalitatea și conformitatea instalației. Aceste documente sunt vitale pentru a evita întârzierile și pentru a respecta reglementările în vigoare:

Buletin/CUI

Persoanele fizice trebuie să prezinte un buletin personal valid, în timp ce persoanele juridice sunt solicitate să furnizeze Codul Unic de Înregistrare (CUI) al firmei și buletinul reprezentantului legal al firmei. Acest pas este esențial pentru verificarea identității și legalității solicitantului în procesul de bransament.

Act de proprietate

Este necesar un act de proprietate sau un contract de vânzare-cumpărare ori de închiriere, care să ateste dreptul de proprietate sau de utilizare a terenului și/sau a imobilului. Acest document este crucial pentru a demonstra că solicitantul are dreptul legal de a efectua lucrările pe proprietatea respectivă.

Plan cadastral

Un plan cadastral actualizat este obligatoriu pentru a ilustra detaliat limitele și amplasamentul exact al proprietății. Acesta servește la asigurarea că bransamentul electric va fi realizat în conformitate cu specificațiile cadastrale și nu va încălca drepturile altor proprietari.

Certificat de urbanism

Certificatul de urbanism este necesar pentru a obține aprobările necesare de la autoritățile locale. Acest document confirmă că planurile de construcție ale bransamentului electric sunt în acord cu reglementările și restricțiile zonale. De asemenea, certificatul poate include necesitatea anexării planurilor de construcție și a altor specificații tehnice.

Autorizație de construcție

Pentru a începe efectiv lucrările de bransament, este necesară obținerea unei autorizații de construcție. Aceasta se eliberează după prezentarea tuturor documentațiilor necesare și aprobarea proiectului de către autoritățile competente. Autorizația de construcție validează legalitatea și conformitatea lucrărilor planificate.

Aceste documente sunt fundamentale pentru a asigura că bransamentul electric este realizat conform normelor legale și tehnicilor de siguranță. Procesul de documentare trebuie abordat cu seriozitate pentru a evita posibilele complicații legale sau întârzieri în realizarea bransamentului electric.

Pentru mai multe detalii contactati firma:

  • SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
  • Adresă: Șoseaua Leordeni 90B, Popești-Leordeni, 077160
  • Telefon: 021 555 30 35
  • Email: info@simcointl.ro
  • Oraș: București
  • Țară: România
  • Website/URL:  simcointl.ro